Regulamentul Oficial – Cupa Liceelor la Laser Tag

Cupa Liceelor la Laser tag

Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa oficial publicul în prealabil.

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a concursului:
Perioada de desfăşurare a prezentului CONCURS va fi 1 Martie – 15 Iunie 2011.
Locul de desfăşurare al concursului va fi Arena „LaserMaxx“ – City Mall

Art. 3. Drept de participare:
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice române cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani. Acestea participă în cadrul unei echipe predefinite, echipă înscrisă în cadrul prezentului concurs.

Art 4. Mecanismul de desfăşurare
Pentru a participa la concursul „Cupa Liceelor la Laser Tag“, participanţii trebuie să se grupeze într-o echipă. Echipele trebuie să aiba 10 participanţi eligibili, iar opţional pot înscrie 2 (două) rezerve.
(a) Înscrierea se face prin plata sumei de 150 lei de echipă şi completarea formularului de înscriere a echipei, la oricare din arenele LaserMaxx.
b) Orice echipă trebuie să reprezinte un Colegiu Naţional, Liceu sau Grup Şcolar. Orice instituţie de învăţământ poate fi reprezentată de un număr nelimitat de echipe.
(c) Participantul are obligaţia de a păstra bonul fiscal primit la înscrierea echipei pentru a evita eventualele neplăceri sau neînţelegeri.
(d) Formularul de înscriere va conţine următoarele câmpuri obligatorii:
– Nume şi prenume lider echipă
– Liceul de provenienţă a echipei
– Membrii echipei
– Numele echipei.
(e) Inscrierea participantilor se va realiza în perioada 01.03.2011 – 04.04.2011.
(f) Concursul va fi organizat în doua etape, astfel:
1. Etapa I
– echipele vor fi împărţite prin tragere la sorţi în 4 (patru) grupe; acestea vor intra în Arenă 2 (două) cate 2 (două), astfel încât fiecare echipă să lupte împotriva fiecărei echipe din grupă; vor merge mai departe echipele care au obtinut cele mai multe victorii
– în funcţie de numărul echipelor participante, Organizatorul va anunţa public numărul echipelor ce se vor califica în Etapa Finală, în baza scorului total obţinut Etapa I
2. Etapa Finală
– în funcţie de numărul echipelor finaliste, Organizatorul va anunţa public modul de calificare pe podium, în baza scorurilor obţinute în Etapa Finală.
(g) Fiecare partidă jucata de 2 (două) echipe durează 12 minute.
Art 5. Desemnarea Câstigătorilor
5.1. Echipele câştigătoare vor fi desemnate în Etapa Finală, în funcţie de scorul obţinut şi în functie de modul de calificare.
5.2. Premiile constau în sume cash/bunuri materiale/servicii oferite de către Sponsorii evenimentului şi vor fi înmânate participanţilor direct de către aceştia, conform contractelor semnate între Organizator şi Sponsori.

Art 6. Litigii
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţii Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

Art 7. Regulamentul concursului
Regulamentul promoţiei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul Concursului sau la punctele de înscriere a participanţilor.

Art 8. Taxe şi impozite
Prestatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile cumulate din înscrierea participanţilor, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art 9. Diverse
9.1. Prin înscrierea în Concursul „Cupa Liceelor la Laser Tag“ participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca numele şi adresa de e-mail ale câştigătorului/câştigătorilor să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului sau a Prestatorului
9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei cereri, decizia Organizatorului este definitivă.
9.3.În cazul în care un câştigător este o persoană pusa sub interdicţie ori cu capacitate restrânsă de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia câştigului numai însoţit de reprezentantul legal, iar acesta din urma va semna o declaraţie prin care Organizatorii sunt absolviţi de orice răspundere c ear putea decurge din acordarea câştigului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau alte pretenţii de orice natură legate de prezentul Concurs si premiile oferite.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *