Istoria Revistei Teen Press


Parte a Colectivului Redactional din 2008
Parte a Colectivului Redactional din 2008

Ideea unei reviste scrise de liceeni a început în 1994, cînd mai mulţi elevi ai Liceului “Doamna Stanca”, susţinuţi de cîţiva profesori (care au stat la baza formării revistei), împreună cu alţi colegi din liceele învecinate, au format atunci o echipă redacţională numită “ Presa Adolescenţilor ”. Cu trecerea anilor, această redacţie a devenit un “centru” al tinerilor în jurul a cîtorva licee din sectorul 6, iar în 1996 liceenii-redactori şi-au denumit publicaţia de atunci “Teen Press”.
În timp, generaţiile de elevi-redactori au dus acest nume mai departe, prin non-conformismul şi curajul lor de a spune lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori au trebuit să îndure unele lipsuri sau să facă unele sacrificii din timpul lor personal. S-a menţinut o revistă a liceenilor care doreau altceva, care doreau să li se facă auzite problemele şi respectate drepturile ca elevi.

Activitatea în cadrul revistei a reuşit, de-a lungul timpului, să modeleze mulţi tineri liceeni spre cariera pe care fiecare şi-a dorit-o, trezindu-le spiritul de echipă şi cel al responsabilităţii, al creativităţii şi al criticii acolo unde era nevoie.
Astăzi, revista “Teen Press” este un forum liber al tinerilor liceeni. Este locul unde toţi elevii îşi pot exprima opiniile faţă de problemele societăţii care îi privesc în mod direct (şcoala, familia, prietenii, viaţa în oraş, locul de muncă, viitorul în societate).

“Teen Press” este un concept de publicaţie realizată în totalitate de liceeni, pentru liceeni şi despre liceeni. Totul este organizat, în mod voluntar, de liceeni: de la articole şi documentarea pentru articole, la reportajele făcute la evenimentele cu tineri, relatări evenimente sportive şi de teatru, sondaje de opinie efectuate în licee, critică şi opinii personale pe diferite teme, corectură, grafică şi fotografie, tehnoredactare etc., pînă la stabilirea şedinţelor de redacţie şi a distribuirii revistei.

Redacţia este formată din elevi ai mai multor licee şi colegii bucureştene, iar organizarea se face, autonom, în urma unor discuţii libere asupra diferitelor subiecte abordate de aceştia. Temele şi articolele fiecărui număr sînt stabilite în şedinţele de redacţie, unde fiecărui elev participant îi este ascultată părerea sau propunerea privind organizarea redacţională. Sediul redacţiei, unde se ţin şi şedinţele, este găzduit de F.T.M.B., la Ecran Club. Revista este distribuită în orice liceu unde există tineri care doresc să se afirme, care doresc să-şi facă auzite doleanţele.

Liceeni din toate colţurile Bucureştiului s-au mobilizat şi s-au arătat receptivi la propunerea de a-şi scrie părerile într-o publicaţie destinată lor. De asemenea, profesorii au fost încîntaţi de ideea unui forum liber al tinerilor liceeni, revista fiind primită cu bucurie în liceele în care a fost distribuită.
“Teen Press” încearcă să dezvolte simţurile de responsabilitate socială, de critică în faţa nedreptăţilor şi a incorectitudinii, de opinie şi de morală ale tinerilor de azi, dar în acelaşi timp încearcă să-i înveţe şi toleranţa faţă de diverse aspecte ale realităţii cotidiene. De asemenea, revista doreşte să creeze un cadru în care tinerii să-şi dezvolte propriile capacităţi ale personalităţii, în vedera unei posibile cariere în domeniul mass-media.

Scopul revistei “Teen Press” este de a crea un sistem receptiv la ideile non-conformiste şi problemele tinerilor din ziua de azi, un sistem în care fiecare liceean să aibă dreptul la libera exprimare a opiniei, fiind conştient şi de angajamentele pe care şi le asumă în faţa societăţii.

Gabriel Ban
(fost Redactor-şef între anii 2005-2015)

Leave a Comment