O noua era in managementul de program

imagine

Cu referire la Proiectul „Educaţie universitară competitivă în domeniul managementului de program”, proiect POSDRU/156/1.2/G/140627, al cărui beneficiar este Școala Națională de Studii Politice şi Administrative din București (SNSPA) în parteneriat cu European Project Consulting, București și cu Roland Gareis Consulting, Viena, vă informăm că au fost consemnate în ultimul timp realizări semnificative.

Anterior, în cadrul proiectului a fost validată calificarea management de program de către Autoritatea Națională pentru Calificări și, pe baza acesteia, a fost acreditat la SNSPA un nou masterat. În același timp, pe aceeași bază, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și la Universitatea „Politehnica“ din București au fost dezvoltate două programe de masterat care asigură competențe în același domeniu.

În perioada 21 septembrie – 26 octombrie a.c. s-au desfășurat trei module de perfecționare cu participarea a 25 de cadre didactice din cadrul SNSPA, de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și de la Universitatea „Politehnica“ din București. Cadrele didactice respective au participat la activitățile de perfecționare atât prin întâlniri directe cât și în sistem online. Aceste cadre didactice vor preda studenților de la masteratele menționate discipline dezvoltate pe baza modulelor de perfecționare la care au participat.

În perioada 27 – 28 octombrie a.c. s-au desfășurat Zilele Porților Deschise – Managementul de program. Astfel, în prima zi a avut loc Conferința dedicată noii calificări cu participarea a peste 200 de participanți ‒ cadre didactice, studenți și reprezentanți ai angajatorilor, eveniment susținut de trei speakeri dintre care doi internaționali. În cea de-a doua zi au avut loc trei workshop-uri în paralel, activitate la care au participat 67 de studenți.

Proiectul se apropie de încheiere, în condițiile în care au fost realizate obictivele, au fost atinși toți indicatorii și au fost îndeplinite cerințele legate de grupul țintă.
În prima parte a lunii noiembrie urmează să se desfășoare și conferința finală a proiectului, eveniment de trecere în revistă a realizărilor obținute.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *