Romania, tara cu educatie de subzistenta!

Romania, tara cu educatie de subzistenta!

Romania, tara cu educatie de subzistenta!

de Andra-Maria Mãciucã – editor ştiri
foto: www.bistritanews.ro

ANOSR și CNE atrag atenția asupra faptului că cea mai profitabilă și importantă investiție pentru un stat este cea făcută în educație și solicită suplimentarea bugetului pentru acest domeniu și prevederea unei creșteri anuale care să conducă rapid la respectarea procentului de 6% din PIB asumat de partidele politice din România prin Pactul Național pentru Educație, bugetul anuntat de Guvernul Romaniei fiind de doar 3,14% din PIB.

Printre asumările și obligațiile legale existente ale studentilor se numara creșterea subvenției cămine – cantine cu 30%, facilitățile acordate studenților și valoarea burselor, creșterea veniturilor tinerilor angajați din educație și a medicilor rezidenți prin acordarea de deduceri fiscale și a altor măsuri si investiții în construirea de cămine și alte măsuri menite să asigure accesul tinerilor din familii cu venituri reduse și alte categorii defavorizate la învățământul superior.

Reprezentanții elevilor din România aduc la cunoştinţă Guvernului României priorităţile elevilor, care sunt: revizuirea planurilor cadru şi a curriculumului, pentru revizuirea conţinuturilor manualelor şcolare, adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la cerinţele agenţilor economici, modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, conectarea tuturor şcolilor la internet prin conexiuni de mare viteză, investiţia în construirea campusurilor şcolare destinate asigurării serviciilor de educaţie până la nivel liceal (burse, cantine, cămin şi/sau transport zilnic asigurat) si investiţia în construirea şi reabilitarea bazelor sportive, respectiv a secţiilor sportive de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

O listă de priorități în viziunea tinerilor poate fi gasita aici.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *