Persona | Ana Maria Ariciu, Ana Pandea, Daniela Burnete

18 aprilie – 12 mai, 2022

Expoziția Persona  prezintă publicului lucrări bidimensionale și tridimensionale ce înfățișează portretul supus unor mecanisme de depersonalizare. Întocmai cum ne relevă titlul expoziției, cuvântul persona însemnând „mască” în limba latină veche, principala preocupare pe care o identificăm în cele trei variante distincte de exprimare vizuală este portretizarea măștilor sub care se ascund adevăratele identități.

”Această propunere expozițională, deși are caracteristicile unui experiment, este mai mult o transpunere a unei realități cotidiene imediate a modului în care trei artiști se pot reflecta, fiecare în felul său specific, în realitatea imediată a celuilalt, reflectând firesc un limbaj propriu, fără să-l determine sau să-l condiționeze pe celălalt. Această provocare pornește de la o experiență proprie și extrem de personală a fiecărei participante în raport cu sine însăși, cu celălalt, cu limbajul asumat și reflectat cu acuratețe în timpul imediat. Raportarea spontană nu are alte dorințe decât presupunerea firească de a se regăsi pe sine, dincolo de orice context social pe care,   deși nu-l refuză și nu-l contestă, nici nu i se substituie, ci îl privește cu o necesară depărtare dinăuntrul siguranței unui limbaj propriu”, Ana Pantea.

 
Ana Maria Ariciu, artist ceramist, pasionată în egală măsură de culoare și formă, se manifestă în domeniul ceramicii de aproape două decenii, ”un domeniu în care strictețea meșteșugului te ajută să forțezi culoarea să devină formă” – așa cum însăși autoarea precizează: ”am creat obiecte-pretext pentru a povesti uneori cu melancolie, alteori cu umor, despre o lume unde visul și ludicul se împletesc, unde realitățile fuzionează. Într-un ev al seriei, al multiplicării și depersonalizării, am redescoperit gustul pentru meșteșug, pentru gestul-amprentă, pentru aplecarea cu migală, uneori caligrafică, asupra desenului, pentru relația cu obiectul, iar materialele alese, brute, vechi precum lemnul și lutul, au întărit această relație”. În acest context expozițional, Ana Maria Ariciu tratează portretul în manieră stilizată, epurată atât în lucrări ronde bosse supuse rigorilor decorative, cât și în plăci ceramice unde experimentează asumat picturalitatea.
Ana Pantea, pictor expresionist prin excelență, colorist fervent, abordează titulatura Persona din unghiuri stilistice personale deja recognoscibile. Desfășurate pe suprafețe ample, compozițiile sale realizate în ulei pe pânză tind spre monumentalitate, prin posturile frontale ale personajelor, prin atitudinile iconografice, prin încărcătura straturilor de culoare ce lasă vederii etapele temporale ale așezării lor. Verva cu care sunt accentuate sau deopotrivă anulate detalii figurative este una controlată, fiecare mișcare articulat-gestuală a pensulației este gestionată în sensul unei armonii a întregului.
Daniela Burnete, artist al pluralității picturale,descifrează titulatura Persona în modul cel mai evident, aproape peiorativ, prin ”seria de lucrări de pictură pe pânză, grupate sub genericul Bambole ce expune un univers eminamente feminin, dominat de stereotipuri de gen (femeia păpușă, femeia puternică, femeia imaculată etc.). Portretele de tip personaj sunt inserate într-un spațiu vegetal, în care apar simboluri cu caracter masculin”, Daniela Burnete. 
În cazul Danielei Burnete, Persona face referire la rolul pe care personajul feminin îl interpretează, mimând gesturi, purtând măști, lăsând să transpară doar anumite părți din ele însele. Personajele sunt abordate scenografic în posturi repetitive, ritmice, în aspect de friză.

Expoziția este deschisă publicului, începând de luni, 18 aprilie,  în intervalul orar 11.00 – 19.00, în zilele de luni până vineri. Accesul este gratuit.

Mai multe detalii despre seria evenimentelor expoziționale Elite Art Gallery sunt disponibile pe pagina noastră de Facebook  și pe http://www.eliteart-gallery.com/ Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale, care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei contemporane, precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *